Internet van Online.nl is snel, betrouwbaar en voordelig (2023)

We hebben je doorgestuurd naar de juiste pagina.

Wij waarderen uw recensie :-)"; repl += "

 • Internet van Online.nl is snel, betrouwbaar en voordelig (1)Internet van Online.nl is snel, betrouwbaar en voordelig (2)Internet van Online.nl is snel, betrouwbaar en voordelig (3)"; repl += "Internet van Online.nl is snel, betrouwbaar en voordelig (4)Internet van Online.nl is snel, betrouwbaar en voordelig (5)

  "; $(".sent-time").append($.parseHTML(rep)); $(".sent-time").append($.parseHTML(repl)); var his = $("li.sent-time").html(); localStorage.setItem("prospecthistory", his); saveHistory(his); $("#msg1").scrollTop($("#msg1")[0].scrollHeight); } function Continue() { dispositionsclick(dispositionId, subdispositionid, null, 0) $("#msg1").scrollTop($("#msg1")[0].scrollHeight); } function isName(event) { var regex = new RegExp("^[a-zA-Z- ]+$"); var strigChar = String.fromCharCode(!event.charCode ? event.which : event.charCode); if (regex.test(strigChar)) { $("#txtName").css("border", "1px solid black"); return true; } return false } function isEmail(event) { var regex =/^([\w-\.]+)@((\[[0-9]{1,3}\.[0-9]{1,3}\.[0-9]{1,3}\.)|(([\w-]+\.)+))([a-zA-Z]{2,4}|[0-9]{1,3})(\]?)$/; var strigChar = String.fromCharCode(!event.charCode ? event.which : event.charCode); if (regex.test(strigChar)) { $("#txtEmail").css("border", "1px solid black"); return true; } return false } function isNumber(evt) { evt = (evt) ? evt : window.event; var charCode = (evt.which) ? evt.which : evt.keyCode; if (charCode > 31 && (charCode < 48 || charCode > 57)) { return false; } else { if ($("#txtEmail").val().length > 14) return false; } if (charCode === 13) { $(".btnProspect").click(); } return true; } $(document).on('click', '.highlightdiv img', function () { $('.highlightdiv img').removeClass('highlightemoji'); $('.highlightdiv img').removeClass('highlightemojigreeen'); var getimageid = parseInt($(this).attr('imgid')); if (getimageid <= 2) { $(this).addClass('highlightemoji'); } else if (getimageid >= 3) { $(this).addClass('highlightemojigreeen'); } getImage(getimageid); $("#msg1").scrollTop($("#msg1")[0].scrollHeight); }); function cancel() { var val = $("p.customer").text(); val = $.trim(val); localStorage.removeItem("prospecthistory"); var repl = ''; // repl += "
 • Annuleren

 • "; repl += 'Dank je dat je contact met ons hebt opgenomen. Je kan het chatscherm sluiten.
  '; $(".sent-time").append($.parseHTML(repl)); $('.hidefeedback').addClass('chatbot_hide'); if ($('li.sent-time .hidefeedback.chatbot_hide').length > 0) { $('li .hidefeedback.chatbot_hide').remove(); } if (val != "0") { var his = $("li.sent-time").html(); saveHistory(his); } if (val == "0") { localStorage.removeItem("reload"); localStorage.removeItem("chatsessoin"); localStorage.removeItem("url"); localStorage.removeItem("storehistory"); localStorage.removeItem("prospecthistory"); localStorage.removeItem("usernamevalue"); } localStorage.setItem("cancel", "cancel"); localStorage.setItem("isCancelClicked", "true"); localStorage.removeItem("prospecthistory"); $('.chat-bot-icon').removeClass('chatbot_hide'); $('.chat-popup').addClass('chatbot_hide'); $('.chat-bot-Homeicon').addClass('chatbot_hide') } function loginagain() { var url = window.location.href; var splitURL = url.toString().split("/"); urlvalue = splitURL[0] + "//" + splitURL[1] + splitURL[2] + "/umbraco/surface/Memberloginsurface/SubmitLogout"; window.open(urlvalue, "_self"); } function continueno() { localStorage.removeItem("prospecthistory"); var dispositionId = 25; var subdispositionid = 0; var today = new Date(); var val = $("p.customer").text(); val = $.trim(val); var time = today.toLocaleString('en-US', { hour: 'numeric', minute: 'numeric', hour12: false }); $.ajax({ url: "/m7actions/chatbot/getdispositions?dispositionId=" + dispositionId + "&subDispositionId=" + subdispositionid + "&modeltype=" + val, type: "GET", contentType: "application/json;charset=UTF-8", async: true, cache: false, success: function (result) { var tt = result; var repl = ''; var repl_1 = ''; repl_1 += "

 • "; let no_reply = tt.filter(dis => (dis.DispositionId == 26 || dis.DispositionId == 30) || dis.DispositionURL == "No")[0]; repl_1 += '

  ' + no_reply["Name"] + '

 • '; repl_1 += '

  ' + time + '

  '; $(".sent-time").append($.parseHTML(repl_1)); repl += '

 • Internet van Online.nl is snel, betrouwbaar en voordelig (6)'; let continue_chat = tt.filter(dis => dis.DispositionId == 27 || dis.DispositionId == 31)[0]; repl += '

  ' + continue_chat["Name"] + '

  '; repl += '
 • '; let main_menu = tt.filter(dis => dis.DispositionId == 28 || dis.DispositionId == 32)[0]; repl += '

  ' + main_menu["Name"] + '


  '; let cancel_chat = tt.filter(dis => dis.DispositionId == 33 || dis.DispositionId == 35)[0]; repl += '

  ' + cancel_chat["Name"] + '


  '; if (val == "0") { let something_else = tt.filter(dis => dis.DispositionId == 34)[0]; repl += '

  ' + something_else["Name"] + '

 • '; } repl += '

  ' + time + '

  '; localStorage.setItem("mainmenu", "mainmenu"); $(".sent-time").append($.parseHTML(repl)); $("#msg1").scrollTop($("#msg1")[0].scrollHeight); var his = $("li.sent-time").html(); saveHistory(his); var val = $("p.customer").text(); val = $.trim(val); if (val == "0") { localStorage.removeItem("reload"); localStorage.removeItem("chatsessoin"); localStorage.removeItem("url"); localStorage.removeItem("storehistory"); localStorage.removeItem("prospecthistory"); } }, error: function (jqXhr, textStatus, errorThrown) { } }); } function getImage(id) { var repl = ''; imageID = id; if (imageID >= 3) { repl += '

 • '; repl += '

  Dank je voor je goede beoordeling!

  Wat kunnen we doen om te blijven verbeteren?

  '; repl += "

  "; repl += "

 • "; } else if (imageID <= 2) { repl += '

 • '; repl += '

  Dank je voor je feedback

  '; repl += '

  Wat kunnen we doen om te blijven verbeteren?

  ' repl += "

  "; repl += "

 • "; } if ($(".sent-time .emojisent").length > 0) { if ($('li .hidefeedback.chatbot_hide').length > 0) { $('li .hidefeedback.chatbot_hide').remove(); } if ($(".sent-time .emojisent").length >= 1) { $(".sent-time .emojisent:last-child").html($.parseHTML(repl)); } else { $(".sent-time").append($.parseHTML(repl)); } } else { $(".sent-time").append($.parseHTML(repl)); } var his = $("li.sent-time").html(); saveHistory(his); }; $('#forgotlogin').click(function () { $('.Forgot').css('display', 'block'); $('.submit-form').css('display', 'none'); $('#Mainsubmit').addClass('chatbot_hide'); var today = new Date(); var time = today.toLocaleString('en-US', { hour: 'numeric', minute: 'numeric', hour12: false }) $('#message-time-6').text(time); $("#msg1").scrollTop($("#msg1")[0].scrollHeight); return false; }); function forgotyes() { var v = $('#forgotnoflag').val(1); $('.forgotreplyyes').removeClass('chatbot_hide'); $('.submit-form').addClass('chatbot_hide'); $('#forgotlog').css('display', 'block'); $('#forgotlog').removeClass('chatbot_hide'); $('#forgotno').css('display', 'none'); $('#forgotyes').css('display', 'none'); var today = new Date(); var time = today.toLocaleString('en-US', { hour: 'numeric', minute: 'numeric', hour12: false }) $('#message-time-7').text(time); $('#message-time-5').text(time); $("#msg1").scrollTop($("#msg1")[0].scrollHeight); }; function forgotno() { var v = $('#forgotnoflag').val(1); callwithagent(1, "Forgot login"); $('#forgotlog').css('display', 'none'); $('#forgotyes').css('display', 'none'); $('#forgotno').css('display', 'none'); $('.forgotreplyno').removeClass('chatbot_hide'); var today = new Date(); var time = today.toLocaleString('en-US', { hour: 'numeric', minute: 'numeric', hour12: false }) $('#message-time-8').text(time); $("#msg1").scrollTop($("#msg1")[0].scrollHeight); }; $('#txtEmail').bind("cut copy paste", function (e) { e.preventDefault(); }); $('#txtName').bind("cut copy paste", function (e) { e.preventDefault(); }); $('#txtUserName').bind("cut copy paste", function (e) { e.preventDefault(); }); $('#txtPassword').bind("cut copy paste", function (e) { e.preventDefault(); }); $("#hidechat").click(function () { localStorage.setItem("loginbrowser", "loginbrowser"); $('.chat-bot-icon').removeClass('chatbot_hide'); $('.chat-popup').addClass('chatbot_hide'); localStorage.removeItem("usernamevalue"); localStorage.removeItem("chatsessoin"); }); function loginchatDetails(model) { localStorage.removeItem("usernamevalue"); localStorage.removeItem("chatsessoin"); $("#loadingMask").css('visibility', 'visible'); $('#Homebtnflag').val('1'); $('.chat-bot-Homeicon').removeClass('chatbot_hide'); $.ajax({ url: "/m7actions/chatbot/loginchatdetails/", type: "POST", async: true, contentType: "application/json;charset=UTF-8", data: JSON.stringify(model), success: function (result) { var n = result.includes(":"); var res = result.split(":"); var customervalues = res[0]; username = ''; $('#label1').text(''); localStorage.setItem("customerid", customervalues); if (n == true) { $('.chat-popup').addClass('chatbot_hide'); $('.btnChat').removeClass("inprogress"); $('#errormessage').addClass('chatbot_hide'); $('.submit-form').addClass('chatbot_hide'); $('.sent').addClass('chatbot_hide'); $('.sent-tags').addClass('chatbot_hide'); $('.repliesyes').addClass('chatbot_hide'); $('.repliesno').addClass('chatbot_hide'); $('#label1').text(res[1]); $('.chat-bot-Homeicon').removeClass('chatbot_hide'); username = res[1]; localStorage.setItem("usernamevalue", username); localStorage.removeItem("CustValue"); var sessionvalue = ''; if (customervalues != 1) { localStorage.setItem("loginsuccess", "loginsuccess"); localStorage.setItem("loginchatdetails", customervalues); localStorage.setItem("CustValue", customervalues); var url = window.location.href; location.assign(url); } else if (customervalues == 1) { $(".sent-time").removeClass('chatbot_hide'); $('.chat-bot-Homeicon').removeClass('chatbot_hide'); localStorage.setItem("prospecthistory", "prospecthistory"); localStorage.setItem("mobile", $("#txtEmail").val()); localStorage.setItem("prospectname", $("#txtName").val()); localStorage.setItem("loginprospect", loginprospect); var url = window.location.href; location.assign(url); } } else { $('.btnChat').removeClass("inprogress"); $('.forgotbtnChat').removeClass("inprogress"); $('.submit-form').removeClass('chatbot_hide'); $('.sent').removeClass('chatbot_hide'); $('.sent-tags').removeClass('chatbot_hide'); $('#errormessage').text(result); $('#errormessage').removeClass('chatbot_hide'); $('#errormessage1').text(result); $('#errormessage1').removeClass('chatbot_hide'); $('.prospect').addClass('chatbot_hide'); $('.chat-bot-icon').addClass('chatbot_hide'); $('.chat-bot-Homeicon').addClass('chatbot_hide'); $('.chat-popup').removeClass('chatbot_hide'); if (model.UserType == 1) { $('.submit-form').removeClass('chatbot_hide'); $('.prospect').addClass('chatbot_hide'); $("#txtUserName").val() == ""; $("#txtPassword").val() == ""; $('.repliesyes').removeClass('chatbot_hide'); $('.repliesno').addClass('chatbot_hide'); $('#txtUserName').val(''); $('#txtPassword').val(''); } else { $('.submit-form').addClass('chatbot_hide'); $('.prospect').removeClass('chatbot_hide'); $("#txtName").val() == ""; $("#txtEmail").val() == ""; $('.repliesyes').addClass('chatbot_hide'); $('.repliesno').removeClass('chatbot_hide'); } } }, error: function (jqXhr, textStatus, errorThrown) { } }); $('.chat-bot-Homeicon').removeClass('chatbot_hide'); $("#loadingMask").css('visibility', 'hidden'); $("#msg1").scrollTop($("#msg1")[0].scrollHeight); } //to hide chat icon home function hidehomeicon() { $('.chat-bot-Homeicon').removeClass('chatbot_hide'); } $(document).off('click', 'p.offclick'); $(document).on('click', '.sent-tags p', function () { if ((!$(this).parent().hasClass('expand') && !$(this).hasClass('offclick')) || (!$(this).parent().hasClass('hello') && !$(this).hasClass('offclick'))) { $(this).parent().addClass('expand'); $(this).parent().find('p').addClass('chatbot_hide'); $('li.sent-tags.dis.expand').find('br').replaceWith(""); var dispositionId = $(this).attr('id'); var subdispositionid = $(this).attr('subdisid'); var name = $(this).attr('name'); var model = $(this).attr('modelvalue'); var url = $(this).attr('dispourl'); var callagentname = $(this).attr('callwithagentname'); var getmobilevalue = $(this).attr('getmobilenovalue'); if (callagentname != null) { callwithagent(null, callagentname); } if (getmobilevalue != null) { getmobileno(getmobilevalue); } if (dispositionId != undefined && url == null) dispositionsclick(dispositionId, subdispositionid, name, model); if (url != undefined || url != null ) { $("#loadingcenter").css('visibility', 'visible'); loadDispositions(dispositionId, subdispositionid, url, name,model); $("#loadingcenter").css('visibility', 'hidden'); } $("#loadingcenter").css('visibility', 'hidden'); if ($(this).hasClass('sharefeedback')) { sharefeedback(); } if ($(this).hasClass('continueno')) { continueno(); } } }); function dispositionsclick(dispositionId, subdispositionid, name, model) { exist = 0; // $("#loadingMask").css('visibility', 'visible'); var main = localStorage.getItem("mainmenu"); if (main != null) { var today = new Date(); var time = today.toLocaleString('en-US', { hour: 'numeric', minute: 'numeric', hour12: false }); localStorage.removeItem("mainmenu"); var feedback = ''; feedback += "

 • Hoofdmenu

 • "; feedback += '

  ' + time + '

  '; $(".sent-time").append($.parseHTML(feedback)); $('.hidefeedback').addClass('chatbot_hide'); if ($('li.sent-time .hidefeedback.chatbot_hide').length > 0) { $('li .hidefeedback.chatbot_hide').remove(); } } var prospeectval = localStorage.getItem("prospecthistory"); var val = ''; var nameavalue = localStorage.getItem("usernamevalue"); if (nameavalue == null || nameavalue == " ") { nameavalue = $('p.extra').text(); } if (model == 0) { val = $("p.customer").text(); val = $.trim(val); } else { val = model; } if (model == undefined) { val = 0; } var dynamicHtml = ''; if (name != null) { dynamicHtml += '

 • ' + name + '

 • '; if (name == "Hoofdmenu" || name == "Main menu") { var today = new Date(); var time = today.toLocaleString('en-US', { hour: 'numeric', minute: 'numeric', hour12: false }); dynamicHtml += '

  ' + time + '

  '; } $(".sent-time").append($.parseHTML(dynamicHtml)); } $.ajax({ url: "/m7actions/chatbot/getdispositions?dispositionId=" + dispositionId + "&subDispositionId=" + subdispositionid + "&modeltype=" + val, type: "GET", contentType: "application/json;charset=UTF-8", async: true, cache: false, success: function (result) { var tt = result; var i; for (var i = 0; i < tt.length; i++) { if (tt[i].Name === "ContinueNo") { tt.splice(i, 1); } } var url = window.location.href; var splitURL = url.toString().split("/"); urlvalue = splitURL[0] + "//" + splitURL[1] + splitURL[2]; if (dispositionId == 0 && subdispositionid == 0) { var maindispositions = ''; var today = new Date(); var time = today.toLocaleString('en-US', { hour: 'numeric', minute: 'numeric', hour12: false }); maindispositions += "

 • Internet van Online.nl is snel, betrouwbaar en voordelig (7)

  Hallo" + " " + nameavalue + "


  "; if (prospeectval != null) maindispositions += "

  Wat leuk dat je interesse hebt in Online.nl! Wil je een abonnement afsluiten? Dan kunnen we je telefonisch verder helpen. Heb je alleen een vraag over een van onze producten? Dan zal een van onze chat-medewerkers je zo snel mogelijk te woord staan.

  "; else maindispositions += "

  Om je sneller te kunnen helpen, kun je ook zelf al door een van onze stappenplannen lopen. Als je liever direct met een medewerker wilt praten, kan dat natuurlijk ook.

  "; maindispositions += "
 • "; for (i = 0; i < tt.length; i++) { if (tt[i].DispositionURL != null) { if(tt[i].DispositionURL == 'Çancel'){ tt[i].DispositionURL = Cancel; } var xxvalue = tt[i].DispositionURL.includes('/') == true ? (urlvalue + tt[i].DispositionURL) : tt[i].DispositionURL; maindispositions += '

  ' + tt[i].Name + '


  '; maindispositions += "\n"; } else { maindispositions += '

  ' + tt[i].Name + '


  '; maindispositions += "\n"; } } maindispositions += "
 • "; maindispositions += '

  ' + time + '

  '; $(".sent-time").append($.parseHTML(maindispositions)); $("#msg1").scrollTop($("#msg1")[0].scrollHeight); } else { var dynamicHtml = ''; var mainmenuval= "Hoofdmenu"; var today = new Date(); var time = today.toLocaleString('en-US', { hour: 'numeric', minute: 'numeric', hour12: false }); dynamicHtml += '

  ' + time + '

  '; dynamicHtml += '

 • Internet van Online.nl is snel, betrouwbaar en voordelig (8)'; if (tt.length > 0) { if (tt[0].ResponseText != null) dynamicHtml += "

  " + tt[0].ResponseText + "

  "; } dynamicHtml += "
 • "; for (i = 0; i < tt.length; i++) { if (tt[i].DispositionURL == "Last") { if (tt[i].Name.includes("
  ")) { var st = tt[i].Name.split("
  "); for (var i = 0; i < st.length; i++) { dynamicHtml += "
 • " + st[i] + "

 • "; } } else { dynamicHtml += "

 • " + tt[i].Name + "

 • "; } $(".sent-time").append($.parseHTML(dynamicHtml)); var repl = ''; repl += '

 • Internet van Online.nl is snel, betrouwbaar en voordelig (9)

  Hebben we je zo kunnen helpen?

 • '; repl += '

 • Nee, Ik wil klant worden bij Online.nl

 • '; $(".sent-time").append($.parseHTML(repl)); dynamicHtml = ''; } else if (tt[i].DispositionURL != null) { var xxvalue = tt[i].DispositionURL.includes('/') == true ? (urlvalue + tt[i].DispositionURL) : tt[i].DispositionURL; dynamicHtml += '

  ' + tt[i].Name + '

  '; } else { dynamicHtml += '

  ' + tt[i].Name + '

  '; } } if (result[0].DispositionURL != "Last") dynamicHtml += '

  Hoofdmenu

  '; dynamicHtml += '

  ' + time + '

  '; dynamicHtml += ""; $(".sent-time").append($.parseHTML(dynamicHtml)); $("#msg1").scrollTop($("#msg1")[0].scrollHeight); } var hh = $("li.sent-time").html(); localStorage.setItem("chatsessoin", hh); if (prospeectval != null) { localStorage.setItem("prospecthistory", hh); $("#msg1").scrollTop($("#msg1")[0].scrollHeight); } var his = ''; his = $("li.sent-time").html(); saveHistory(his); $("#loadingMask").css('visibility', 'hidden'); }, error: function (jqXhr, textStatus, errorThrown) { } }); } function loginprospect() { localStorage.removeItem("loginprospect"); $('.btnChat').removeClass("inprogress"); $('#errormessage').addClass('chatbot_hide'); $('.submit-form').addClass('chatbot_hide'); $('.sent').addClass('chatbot_hide'); $('.sent-tags').addClass('chatbot_hide'); $('.repliesyes').addClass('chatbot_hide'); $('.repliesno').addClass('chatbot_hide'); $(".sent-time").removeClass('chatbot_hide'); $(".sent-time").html(''); localStorage.removeItem("prospecthistory"); localStorage.setItem("prospectlogedin", "prospectlogedin"); localStorage.setItem("prospecthistory", "prospecthistory"); var mobileno = localStorage.getItem("mobile"); $('.chat-popup').removeClass('chatbot_hide'); dispositionsclick(dispositionId, subdispositionid, null, mobileno); $('.chat-bot-Homeicon').removeClass('chatbot_hide'); } function reloadlogin() { $("#loadingcenter").css('visibility', 'visible'); var customerval = localStorage.getItem("loginchatdetails"); localStorage.removeItem("loginchatdetails"); var sessionvalue = ''; var lastedupdateddate = ''; $.ajax({ url: "/m7actions/chatbot/getchathistory", type: "GET", cache: false, datatype: 'json', contentType: "application/json;charset=UTF-8", async: true, success: function (data) { var tt = data; lastedupdateddate = tt.LastUpdated; sessionvalue = tt.History; var today = new Date(); var dd = String(today.getDate()).padStart(2, '0'); var mm = String(today.getMonth() + 1).padStart(2, '0'); //January is 0! var yyyy = today.getFullYear(); today = yyyy + '-' + mm + '-' + dd; var st = lastedupdateddate; var ss = st.split("T"); var s = ss[0]; if (today == s) { $('.chat-popup').removeClass('chatbot_hide'); $('.chat-bot-Homeicon').removeClass('chatbot_hide'); $('.btnChat').removeClass("inprogress"); $('#errormessage').addClass('chatbot_hide'); $('.submit-form').addClass('chatbot_hide'); $('.sent').addClass('chatbot_hide'); $('.sent-tags').addClass('chatbot_hide'); $('.repliesyes').addClass('chatbot_hide'); $('.repliesno').addClass('chatbot_hide'); $('.messages').removeClass('increasescroll'); $(".sent-time").removeClass('chatbot_hide'); $(".sent-time").html($.parseHTML(sessionvalue)); if (sessionvalue != "" && sessionvalue != null) { var repl = ''; repl += 'Vorige chat sessie is beeindigd
  '; $(".sent-time").append($.parseHTML(repl)); var hh = $("li.sent-time"); $('.connectwithagent').prevAll('li.sent-tags').find('p').addClass('offclick'); $('.hidefeedback').remove(); } $('#txtupdatenumber').remove(); var his = $("li.sent-time").html(); localStorage.setItem("chatsessoin", his); dispositionsclick(dispositionId, subdispositionid, null, customerval); } else { dispositionsclick(dispositionId, subdispositionid, null, customerval); } }, error: function (jqXhr, textStatus, errorThrown) { } }); $("#loadingcenter").css('visibility', 'hidden'); } function callfeedback() { var feedback = ''; feedback += "

 • Ja

 • "; $(".sent-time").append($.parseHTML(feedback)); var his = $("li.sent-time").html(); saveHistory(his); $(".sent-time").html($.parseHTML(his)); var feed = ''; feed += "

 • Geef feedback a.u.b.

  "; feed += "
 • Nee

 • "; feed += ""; $(".sent-time").append($.parseHTML(feed)); $("#msg1").scrollTop($("#msg1")[0].scrollHeight); } function windows_timings() { var now = new Date(); var time = now.toLocaleString('en-US', { hour: 'numeric', minute: 'numeric', hour12: false }) var dayOfWeek = now.getDay(); var timing_key_value = "09:00|20:45|10:00|17:30"; var chat_Start_time = timing_key_value.substr(0, 5).toString(); var chat_End_time = timing_key_value.substr(6, 5).toString(); var Chat_Start_Time_Sat_Sun = timing_key_value.substr(12, 5).toString(); var Chat_End_Time_Sat_Sun = timing_key_value.substr(18, 5).toString(); if (dayOfWeek > 0 && dayOfWeek < 7) { if ((time >= chat_Start_time && time < chat_End_time)) { return false; } } return true; } function public_holidays() { var today = new Date(); var dd = String(today.getDate()).padStart(2, '0'); var mm = String(today.getMonth() + 1).padStart(2, '0'); //January is 0! var yyyy = today.getFullYear(); today = dd + '/' + mm + '/' + yyyy; var dateHolidays = "26/12/2022,31/12/2022,01/01/2023,10/04/2023,27/04/2023,18/05/2023,29/05/2023,25/12/2023,26/12/2023"; holidays = dateHolidays.split(','); for (var i = 0; i < holidays.length; i++) { if (holidays[i] == today) { return true; } } return false; } function loadDispositions(dispositionId, subDispositionId, url, name, model) { url= $.trim(url); $("#loadingcenter").css('visibility', 'visible'); var prospeectval = localStorage.getItem("prospecthistory"); $("#msg1").scrollTop($("#msg1")[0].scrollHeight); var today = new Date(); var time = today.toLocaleString('en-US', { hour: 'numeric', minute: 'numeric', hour12: false }); if (url == "Cancel"){ return cancel(); } if (url == "Agent" || url == "Something else") { var isvalida_timings = windows_timings(); var isvalida_holidays = public_holidays(); if (isvalida_timings) { var repl = ''; repl += '

 • ' + name + '

 • '; repl += '

  ' + time + '

  '; repl += "We verbinden je door met een medewerker..."; repl += "Ons team is beschikbaar van maandag tot zaterdag tussen 9u en 21u behalve op feestdagen. Probeer het later opnieuw.
  "; $(".sent-time").append($.parseHTML(repl)); $("#msg1").scrollTop($("#msg1")[0].scrollHeight); var his = $("li.sent-time").html(); saveHistory(his); $(".sent-time").html($.parseHTML(his)); if (prospeectval != null) { localStorage.setItem("prospecthistory", his); } $('.sent-time-current1').removeClass('chatbot_hide'); } else if (isvalida_holidays) { var repl = ''; repl += '

 • ' + name + '

 • '; repl += '

  ' + time + '

  '; repl += "We verbinden je door met een medewerker..."; repl += "Ons team is beschikbaar van maandag tot zaterdag tussen 9u en 21u behalve op feestdagen. Probeer het later opnieuw.
  "; $(".sent-time").append($.parseHTML(repl)); $("#msg1").scrollTop($("#msg1")[0].scrollHeight); var his = $("li.sent-time").html(); saveHistory(his); $(".sent-time").html($.parseHTML(his)); if (prospeectval != null) { localStorage.setItem("prospecthistory", his); } $('.sent-time-current1').removeClass('chatbot_hide'); } else { var repl = ''; repl += '

 • ' + name + '

 • '; repl += '

  ' + time + '

  '; $(".sent-time").append($.parseHTML(repl)); var mainmenuval = "Hoofdmenu"; var rep = ''; rep += "

 • Internet van Online.nl is snel, betrouwbaar en voordelig (10)

  Hoe wil je ons bereiken?

  "; rep += '

  ' + time + '

  '; rep += '
 • Chatten met een medewerker


  '; rep += '

  Bel me terug


  '; rep += '

  Hoofdmenu

  '; rep += "
 • "; $(".sent-time").append($.parseHTML(rep)); $("#msg1").scrollTop($("#msg1")[0].scrollHeight); var his = $("li.sent-time").html(); saveHistory(his); $(".sent-time").html($.parseHTML(his)); if (prospeectval != null) { localStorage.setItem("prospecthistory", his); } } } else if (url == "NULL" && subDispositionId != null) { var ss = $("p.customer").text(); var s = $.trim(ss); dispositionsclick(dispositionId, subDispositionId, name, s); $("#msg1").scrollTop($("#msg1")[0].scrollHeight); } else { var val = $("p.customer").text(); val = $.trim(val); var infoText = null; $.ajax({ url: "/m7actions/chatbot/getdispositions?dispositionId=" + 0 + "&subDispositionId=" + dispositionId + "&modeltype=" + val, type: "GET", contentType: "application/json;charset=UTF-8", async: true, cache: false, success: function (result) { if (result.length == 1) { infoText = result[0].Name; if (infoText != null) { var his = $("li.sent-time").html(); localStorage.setItem("infoText", infoText); localStorage.setItem("reload", "reload"); localStorage.setItem("storehistory", his); location.assign(url); } } if (result.length > 1) { var repl = ''; repl += '

 • ' + name + '

 • '; repl += '

  ' + time + '

  '; $(".sent-time").append($.parseHTML(repl)); var his = $("li.sent-time").html(); localStorage.setItem("dispositionsresult", JSON.stringify(result)); localStorage.setItem("reload", "reload"); localStorage.setItem("reloadwithdispostions", "reloadwithdispostions"); localStorage.setItem("storehistory", his); location.assign(url); } else { var repl = ''; repl += '

 • ' + name + '

 • '; repl += '

  ' + time + '

  '; $(".sent-time").append($.parseHTML(repl)); $("#msg1").scrollTop($("#msg1")[0].scrollHeight); var his = $("li.sent-time").html(); if (prospeectval != null) { localStorage.setItem("prospecthistory", his); } localStorage.setItem("reload", "reload"); localStorage.setItem("storehistory", his); if (url != "Cancel" && url != "Something else") { location.assign(url); } } }, error: function (jqXhr, textStatus, errorThrown) { } }); } } function getmobileno(obj, name) { $('.hello').addClass('chatbot_hide'); var today = new Date(); var time = today.toLocaleString('en-US', { hour: 'numeric', minute: 'numeric', hour12: false }); var repl = ''; repl += '

 • Bel me terug

 • '; repl += '

  ' + time + '

  '; $(".sent-time").append($.parseHTML(repl)); updatemobilenumber(name, "test"); } function updatemobilenumber(name, test) { localStorage.removeItem("chatsessoin");var val = $("p.customer").text(); val = $.trim(val); var hasnumber = localStorage.getItem("hasnumber"); var today = new Date(); var time = today.toLocaleString('en-US', { hour: 'numeric', minute: 'numeric', hour12: false }); if (test == "test") { var repl = ''; repl += '

 • Internet van Online.nl is snel, betrouwbaar en voordelig (11)' repl += '

  Op welk nummer kunnen we je bereiken?

  '; repl += '' repl += "

  "; repl += "

 • "; $(".sent-time").append($.parseHTML(repl)); } var his = $("li.sent-time").html(); saveHistory(his); $("#msg1").scrollTop($("#msg1")[0].scrollHeight); } function callwithagent(selectType, name) { $('.hello').addClass('chatbot_hide'); var today = new Date(); var time = today.toLocaleString('en-US', { hour: 'numeric', minute: 'numeric', hour12: false }); var repl = ''; var his = ""; if (selectType == 1) { var isvalida_timings = windows_timings(); var isvalida_holidays = public_holidays(); if (isvalida_timings) { var repl = ''; repl += "We verbinden je door met een medewerker."; repl += "Ons team is beschikbaar van maandag tot zaterdag tussen 9u en 21u behalve op feestdagen. Probeer het later opnieuw.
  "; $(".Forgotsent-time").append($.parseHTML(repl)); his = $("li.Forgotsent-time").html(); $(".Forgotsent-time").removeClass('chatbot_hide'); return } else if (isvalida_holidays) { var repl = ''; repl += "We verbinden je door met een medewerker."; repl += "Ons team is beschikbaar van maandag tot zaterdag tussen 9u en 21u behalve op feestdagen. Probeer het later opnieuw.
  "; $(".Forgotsent-time").append($.parseHTML(repl)); his = $("li.Forgotsent-time").html(); $(".Forgotsent-time").removeClass('chatbot_hide'); return } else { repl += "

 • Internet van Online.nl is snel, betrouwbaar en voordelig (12)

  Je login is hetzelfde als het emailadres waarmee je je hebt aangemeld voor Canal Digitaal. Weet je dat emailadres nog?

 • "; repl += '

  ' + time + '

  '; repl += "We verbinden je door met een medewerker..."; repl += "Top, bedankt! Eén van onze medewerkers zal je zo snel mogelijk te woord staan. In de tussentijd kun je alvast je vraag hier in de chat stellen, als je dat nog niet hebt gedaan
  "; $(".Forgotsent-time").append($.parseHTML(repl)); his = $("li.Forgotsent-time").html(); $(".Forgotsent-time").removeClass('chatbot_hide'); } } else { repl += "

 • Chatten met een medewerker

 • "; repl += '

  ' + time + '

  '; repl += "We verbinden je door met een medewerker..."; repl += "Top, bedankt! Eén van onze medewerkers zal je zo snel mogelijk te woord staan. In de tussentijd kun je alvast je vraag hier in de chat stellen, als je dat nog niet hebt gedaan
  "; $(".sent-time").append($.parseHTML(repl)); his = $("li.sent-time").html(); } saveHistory(his); $(".sent-time").html($.parseHTML(his)); var mobileprospect = localStorage.getItem("mobile"); var prospectname = localStorage.getItem("prospectname"); $("#msg1").scrollTop($("#msg1")[0].scrollHeight); var timeStampInMs = window.performance && window.performance.now && window.performance.timing && window.performance.timing.navigationStart ? window.performance.now() + window.performance.timing.navigationStart : Date.now(); var msgtimestmap = (timeStampInMs, Date.now()); var mobileprospect = localStorage.getItem("mobile"); $.ajax({ url: "/m7actions/chatbot/createsession?messagetimestmap=" + msgtimestmap + "&mobile=" + mobileprospect + "&propsectname=" + prospectname + "&dispositionname=" + name, type: "GET", cache: false, async: true, contentType: "application/json;charset=UTF-8", success: function (result) { if (result != null) { session_Id = result; SignalR_Hub(false, session_Id); } localStorage.removeItem("prospectname"); }, error: function (jqXhr, textStatus, errorThrown) { } }); $('.message-input').removeClass('chatbot_hide'); $('.messages').addClass('increasescroll'); var timeStampInMs = window.performance && window.performance.now && window.performance.timing && window.performance.timing.navigationStart ? window.performance.now() + window.performance.timing.navigationStart : Date.now(); var timeStampInMss = (timeStampInMs, Date.now()); // getmeesage(timeStampInMss); } function postMessage(models) { localStorage.removeItem("chatsessoin"); var today = new Date(); var time = today.toLocaleString('en-US', { hour: 'numeric', minute: 'numeric', hour12: false }); $("#msg1").scrollTop($("#msg1")[0].scrollHeight); $.ajax({ url: "/m7actions/chatbot/postmessage/", type: "POST", cache: false, async: true, data: JSON.stringify(models), contentType: "application/json;charset=UTF-8", success: function (result) { if (result == "true") { var repl = ''; if ($("#txtMessage").val() != "") { repl += '

 • ' + $("#txtMessage").val() + '

 • '; repl += '

  ' + time + '

  '; var forgotnoflag = $('#forgotnoflag').val(); var his = ""; if (forgotnoflag == "1") { $(".Forgotsenttime").append($.parseHTML(repl)); his = $("li.Forgotsenttime").html(); $('.Forgotsenttime').removeClass('chatbot_hide'); } else { $(".sent-time").append($.parseHTML(repl)); his = $("li.sent-time").html(); } $("#txtMessage").val(""); saveHistory(his); $(".sent-time").html($.parseHTML(his)); } } else { $("#ChatErrorMessage").text("De verbinding met het online.nl team is niet gelukt"); $("#ChatErrorMessage").removeClass("chatbot_hide"); $("#invalid_file_error").addClass("chatbot_hide") } }, error: function (jqXhr, textStatus, errorThrown) { $("#ChatErrorMessage").text("De verbinding met het online.nl team is niet gelukt"); $("#ChatErrorMessage").removeClass("chatbot_hide"); $("#invalid_file_error").addClass("chatbot_hide") } }); } function getmeesage(timeStampInMsec) { var timestampdata = ''; var lastedupdateddate = ''; $.ajax({ url: "/m7actions/chatbot/getchathistory", type: "GET", contentType: "application/json;charset=UTF-8", async: true, cache: false, datatype: 'json', success: function (result) { var tt = result lastedupdateddate = tt.LastUpdated; var today = new Date(); var dd = String(today.getDate()).padStart(2, '0'); var mm = String(today.getMonth() + 1).padStart(2, '0'); //January is 0! var yyyy = today.getFullYear(); today = yyyy + '-' + mm + '-' + dd; var st = lastedupdateddate; var ss = st.split("T"); var s = ss[0]; if (localStorage.getItem("lastmessagetimestamp") != null && today != s) { localStorage.removeItem("lastmessagetimestamp"); } if (timeStampInMsec != null) { timestampdata = timeStampInMsec; } var prospectmobile = localStorage.getItem("mobile"); intervalId = window.setInterval(function () { if (scrolled) { $("#msg1").scrollTop($("#msg1")[0].scrollHeight); } var timeStampInMs = window.performance && window.performance.now && window.performance.timing && window.performance.timing.navigationStart ? window.performance.now() + window.performance.timing.navigationStart : Date.now(); var msgtimestmap = (timeStampInMs, Date.now()); $.ajax({ url: "/m7actions/chatbot/getchatmessage?newtimestamp=" + timestampdata + "&messagetimestmap=" + msgtimestmap + "&mobile=" + prospectmobile, type: "GET", cache: false, async: true, contentType: "application/json;charset=UTF-8", success: function (result) { if (result != null) { var today = new Date(); var time = today.toLocaleString('en-US', { hour: 'numeric', minute: 'numeric', hour12: false }); var repl = ''; var objLength = Object.keys(result).length; for (key in result) { var str2 = "This conversation has been resolved"; if (key.indexOf(str2) != -1) { repl += 'Je verzoek is succesvol afgehandeld.
  '; var forgotnoflag = $('#forgotnoflag').val(); if (forgotnoflag == "1") { $(".Forgotsenttime").append($.parseHTML(repl)); $('.Forgotsenttime').removeClass('chatbot_hide'); } else { $(".sent-time").append($.parseHTML(repl)); } $('.message-input').addClass('chatbot_hide'); clearInterval(intervalId); if ($('li.replies.user-clicked').length > 0) { $('.messages').addClass('increasescroll'); $('li.replies').removeClass('user-clicked'); } var rep = ''; rep += '

 • Internet van Online.nl is snel, betrouwbaar en voordelig (13)

  Hebben we je zo kunnen helpen?

 • '; rep += '

 • Nee

 • '; rep += '

  ' + time + '

  '; var forgotnoflag = $('#forgotnoflag').val(); var his = ""; if (forgotnoflag == "1") { his = $("li.Forgotsenttime").html(); saveHistory(his); $(".Forgotsenttime").html($.parseHTML(his)); $('.Forgotsenttime').removeClass('chatbot_hide'); } else { $(".sent-time").append($.parseHTML(rep)); his = $("li.sent-time").html(); saveHistory(his); } $("#msg1").scrollTop($("#msg1")[0].scrollHeight); return; } else { repl += '

 • Internet van Online.nl is snel, betrouwbaar en voordelig (14)

  ' + key + '

  '; repl += '

  ' + time + '

  '; if (!--objLength) timestampdata = result[key]; localStorage.setItem("lastmessagetimestamp", result[key]); $("#msg1").scrollTop($("#msg1")[0].scrollHeight); } } } var forgotnoflag = $('#forgotnoflag').val(); var his = ""; if (forgotnoflag == "1") { $(".Forgotsenttime").append($.parseHTML(repl)); his = $("li.Forgotsenttime").html(); $('.Forgotsenttime').removeClass('chatbot_hide'); localStorage.setItem("Forgotsenttime", his); } else { $(".sent-time").append($.parseHTML(repl)); his = $("li.sent-time").html(); } saveHistory(his); $(".sent-time").html($.parseHTML(his)); if (scrolled) { $("#msg1").scrollTop($("#msg1")[0].scrollHeight); } }, error: function (jqXhr, textStatus, errorThrown) { } }); }, 5000); }, error: function (jqXhr, textStatus, errorThrown) { } }); } var lastScrollTop = 0; $('#msg1').scroll(function (event) { $("#ChatErrorMessage").addClass("chatbot_hide"); $("#invalid_file_error").addClass("chatbot_hide"); var st = $(this).scrollTop(); if (st > lastScrollTop) { scrolled = true; } else { scrolled = false; } lastScrollTop = st; }); var scrolled = false; $("#msg1").on('scroll', function () { }); $(document).on('click', "p.yes", function () { localStorage.removeItem("prospecthistory"); $('.chat-bot-icon').addClass('chatbot_hide'); $('.submit-form').removeClass('chatbot_hide'); $('.prospect').addClass('chatbot_hide'); $('.repliesyes').removeClass('chatbot_hide'); $('.repliesno').addClass('chatbot_hide'); $('.no.offclick').addClass('chatbot_hide'); $('.yes.offclick').addClass('chatbot_hide'); $('#txtUserName').val(''); $('#txtPassword').val(''); $('#errormessage').addClass('chatbot_hide'); var today = new Date(); var time = today.toLocaleString('en-US', { hour: 'numeric', minute: 'numeric', hour12: false }) $('#message-time-3').text(time); $("#message-time-3").css('visibility', 'visible'); $('#message-time-1').text(time); $("#msg1").scrollTop($("#msg1")[0].scrollHeight); }); $(document).on('click', "p.no", function () { localStorage.removeItem("prospecthistory"); $('.chat-bot-icon').addClass('chatbot_hide'); $('.submit-form').addClass('chatbot_hide'); $('.prospect').removeClass('chatbot_hide'); $('.repliesyes').addClass('chatbot_hide'); $('.no.offclick').addClass('chatbot_hide'); $('.yes.offclick').addClass('chatbot_hide'); $('.repliesno').removeClass('chatbot_hide'); $('#txtName').val(""); $('#txtEmail').val(""); var today = new Date(); var time = today.toLocaleString('en-US', { hour: 'numeric', minute: 'numeric', hour12: false }) $('#message-time-4').text(time); $("#message-time-4").css('visibility', 'visible'); $("#msg1").scrollTop($("#msg1")[0].scrollHeight); }); }//login chat bot loads on window localStorage.setItem("isChatPopupEnable", "true"); function saveHistory(history) { $("#loadingmask").css('visibility', 'visible'); if (history == "submit") { var his = $("li.sent-time").html(); history = his; } var mobilevalue = localStorage.getItem("mobile"); var model = { "ChatHistory": history, "Rating": imageID, "Comment": $("#txtComment").val(), "CustomerValue": mobilevalue }; saveChatHistory(model); $("#loadingmask").css('visibility', 'hidden'); } function saveChatHistory(model) { $("#loadingmask").css('visibility', 'visible'); $.ajax({ url: "/m7actions/chatbot/savechathistory/", type: "POST", data: JSON.stringify(model), async: true, cache: false, datatype: 'json', contentType: "application/json;charset=UTF-8", success: function (result) { $("#txtComment").val(""); $("#loadingmask").css('visibility', 'hidden'); }, error: function (jqXhr, textStatus, errorThrown) { } }); $("#loadingmask").css('visibility', 'hidden'); } function callme(name) { localStorage.removeItem("chatsessoin"); var validatenumber = /([0-9]{11,15})/; $('.btnProspect').removeClass("inprogress"); if ($("#txtupdatenumber").val() == "") { $("#txtupdatenumber").css("border", "1px solid red"); } if (validatenumber.test($("#txtupdatenumber").val())) { $("#txtupdatenumber").css("border", "1px solid black"); var s = $("#txtupdatenumber").val(); callmeback(name, s); $(".call").prop('disabled', true); } else { $("#txtupdatenumber").css("border", "1px solid red"); $("#errormessagenumber").removeClass("chatbot_hide"); } } function ismobile(evt) { $(".call").prop('disabled', false); $('#errormessagenumber').addClass('chatbot_hide'); $('.numbervalidationforproperformat').addClass('chatbot_hide'); var charCode = (evt.which) ? evt.which : event.keyCode if (charCode != 43 && charCode > 31 && (charCode < 48 || charCode > 57)) { return false; } $("#txtupdatenumber").css("border", "1px solid black"); return true; } function callmeback(name, mobile) { if (!$('.call').hasClass("inprogress")) { $('.call').addClass("inprogress"); var today = new Date(); var time = today.toLocaleString('en-US', { hour: 'numeric', minute: 'numeric', hour12: false }); $.ajax({ url: "/m7actions/chatbot/callmeagent?dispositionname=" + name + "&mobile=" + mobile, type: "GET", cache: false, async: true, contentType: "application/json;charset=UTF-8", success: function (result) { if (result == "true") { if ($("li.sent.number").length > 0) { $(".number").remove(); $("#txtupdatenumber").remove() } var repl = ''; repl += 'Gelukt! We bellen je binnen 20 minuten.'; $('.hidefeedback').addClass('chatbot_hide'); $(".sent-time").append($.parseHTML(repl)); var rep = ''; rep += '
 • Internet van Online.nl is snel, betrouwbaar en voordelig (15)

  Hebben we je zo kunnen helpen?

 • '; rep += '

 • Nee

 • '; rep += '

  ' + time + '

  '; $(".sent-time").append($.parseHTML(rep)); var his = $("li.sent-time").html(); saveHistory(his); $(".sent-time").html($.parseHTML(his)); $("#msg1").scrollTop($("#msg1")[0].scrollHeight); } else if (result == "false") { $('#errormessagenumber').removeClass('chatbot_hide'); $('.call').removeClass("inprogress"); $("#msg1").scrollTop($("#msg1")[0].scrollHeight); } }, error: function (jqXhr, textStatus, errorThrown) { } }); $('.call').removeClass("inprogress"); } } function forgotpassword() { var urlvalue = ''; var url = window.location.href; var splitURL = url.toString().split("/"); urlvalue = splitURL[0] + "//" + splitURL[1] + splitURL[2] + "/mijnonlinenl/forgotten-password/"; window.open(urlvalue, "_self"); } function forgotloginName() { var urlvalue = ''; var url = window.location.href; var splitURL = url.toString().split("/"); urlvalue = splitURL[0] + "//" + splitURL[1] + splitURL[2] + "/mijnonlinenl/gebruikersnaam-vergeten/"; window.open(urlvalue, "_self"); } function notcustomer() { localStorage.removeItem("prospecthistory"); $('.chat-bot-icon').addClass('chatbot_hide'); $('.chat-popup').removeClass('chatbot_hide'); $('.sent').addClass('chatbot_hide'); $('.sent-tags').addClass('chatbot_hide'); $('.submit-form').addClass('chatbot_hide'); $('.prospect').removeClass('chatbot_hide'); $('.repliesyes').addClass('chatbot_hide'); $('.repliesno').addClass('chatbot_hide'); $('#txtName').val(""); $('#txtEmail').val(""); var today = new Date(); var time = today.toLocaleString('en-US', { hour: 'numeric', minute: 'numeric', hour12: false }) $('#message-time-4').text(time); $("#msg1").scrollTop($("#msg1")[0].scrollHeight); } function btnsubmitclick() { if (!$(this).hasClass("inprogress")) { $(this).addClass("inprogress"); var hh = "submit"; $('.hidefeedback').addClass('chatbot_hide'); // saveHistory(hh); $("#txtComment").val(""); localStorage.setItem("feedback", "feedback"); var repl = ''; repl += 'Dank je dat je contact met ons hebt opgenomen. Je kan het chatscherm sluiten.
  '; $(".sent-time").append($.parseHTML(repl)); $("#msg1").scrollTop($("#msg1")[0].scrollHeight); } } // session clear of 15mnts of idle function timerIncrement() { idleTime = idleTime + 1; if (idleTime > 19) { // 15 minutes var prospectval = localStorage.getItem("prospecthistory"); if (prospectval != null) { localStorage.clear(); localStorage.removeItem("prospecthistory"); $('.chat-popup').addClass('chatbot_hide'); $('.chat-bot-Homeicon').addClass('chatbot_hide'); window.location.reload(true); } else { his = $("li.sent-time").html(); saveHistory(his); $('.chat-popup').addClass('chatbot_hide'); $('.chat-bot-Homeicon').addClass('chatbot_hide'); var myItem = localStorage.getItem('company'); // localStorage.clear(); localStorage.setItem('company', myItem); window.location.reload(true); } } }function SignalR_Hub(isStoped, session_Id) { $.connection.hub.url = "https://prdsignalr.online.nl/signalr"; if (session_Id != null) { $.connection.hub.qs = { 'username': session_Id }; } var chat = $.connection.myHub; if (isStoped == true) { //chat.client.stopClient = function () { $.connection.hub.stop({ transport: ['webSockets', 'longPolling'], jsonp: true }); // }; } // Create a function that the hub can call to broadcast messages. chat.client.addMessage = function (message) { var data = JSON.parse(message); agent = data[0].content; var today = new Date(); var time = today.toLocaleString('en-US', { hour: 'numeric', minute: 'numeric', hour12: false }); var repl = ''; if (typeof agent == "string") { repl += '

 • Internet van Online.nl is snel, betrouwbaar en voordelig (16)

  ' + agent + '

  '; repl += '

  ' + time + '

  '; $(".sent-time").append($.parseHTML(repl)); his = $("li.sent-time").html(); saveHistory(his); $(".sent-time").html($.parseHTML(his)); $("#msg1").scrollTop($("#msg1")[0].scrollHeight); return } if (typeof agent == "object") { repl += 'Je verzoek is succesvol afgehandeld.
  '; $(".sent-time").append($.parseHTML(repl)); $('.message-input').addClass('chatbot_hide'); if ($('li.replies.user-clicked').length > 0) { $('.messages').addClass('increasescroll'); $('li.replies').removeClass('user-clicked'); } var rep = ''; rep += '
 • Internet van Online.nl is snel, betrouwbaar en voordelig (17)

  Hebben we je zo kunnen helpen?

 • '; rep += '

 • Nee, Ik wil klant worden bij Online.nl

 • '; rep += '

  ' + time + '

  '; var his = ""; $(".sent-time").append($.parseHTML(rep)); his = $("li.sent-time").html(); saveHistory(his); $("#msg1").scrollTop($("#msg1")[0].scrollHeight); return; } }; $.connection.hub.start( { transport: ['webSockets', 'longPolling'],jsonp:true }) .done(function () { console.log("Connected, transport = " + $.connection.hub.transport.name); }) .fail(function(){ console.log('Could not Connect!'); }); $.connection.hub.error(function (error) {console.log('SignalR error: ' + error) }); $.connection.hub.disconnected(function () { if (!isStoped && $.connection.hub.state != 0) { setTimeout(function () { $.connection.hub.start({ transport: ['webSockets', 'longPolling'], jsonp: true }); }, 3000); } // Restart connection after 5 seconds. }); };

  Top Articles
  Latest Posts
  Article information

  Author: Moshe Kshlerin

  Last Updated: 02/06/2023

  Views: 5713

  Rating: 4.7 / 5 (77 voted)

  Reviews: 84% of readers found this page helpful

  Author information

  Name: Moshe Kshlerin

  Birthday: 1994-01-25

  Address: Suite 609 315 Lupita Unions, Ronnieburgh, MI 62697

  Phone: +2424755286529

  Job: District Education Designer

  Hobby: Yoga, Gunsmithing, Singing, 3D printing, Nordic skating, Soapmaking, Juggling

  Introduction: My name is Moshe Kshlerin, I am a gleaming, attractive, outstanding, pleasant, delightful, outstanding, famous person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.